top of page
KROP & SIND FAVRSKOV

KSF er en åben idrætsforening, der lægger stor vægt på både kroppens og sindets trivsel og velvære.

Aktiviteter og samvær foregår sådan, at der er plads til alle.

Det udtrykkes med logoet - håndtrykket, i KSF vil der altid være nogen, der vil 'gi dig en hånd'.

Derfor indrettes vores idrætsfællesskab og sociale samvær efter den enkeltes behov, baseret på tryghed og respekt, samt et socialt og stabilt miljø.

 

Alle over 18 år i Favrskov Kommune, der har lyst til at dyrke idræt indenfor de rammer, er velkommen som medlem.

Aktiviteterne foregår i Hammel Idrætscenter.

MERE OM KSF

KSF er en idrætsforening for alle over 18 år i Favrskov Kommune, også for psykisk sårbare og sindslidende.

For mange mennesker kan det at være medlem af en "almindelig" idrætsforening være noget af en udfordring.

Hvis man oven i købet har fysiske skavanker eller et skrøbeligt sind, kan forhindringen være uoverskuelig.

Resultatet er, at mange bliver fysisk inaktive og måske socialt isolerede, og det er selvsagt ikke stimulerende for hverken fysisk eller psykisk trivsel og velvære. For sindslidende og andre, der ikke magter at deltage i det almindelige idrætsliv, kan en idrætsforening som KSF være den afgørende motivation for et aktivt idrætsliv - med forbedret sundhed og øget velvære og livskvalitet.

 

KSF er også en udfordrende idrætsforening. 

Vores tilbud om idræt i trygge og stabile rammer, skal give mulighed for at overvinde den barriere det kan være for både sindslidende og andre at dyrke idræt og motion - være en konkret motivation. Men vores tilbud skal samtidig være udfordrende for den enkelte, og idrætsudfordringer er mange ting - ikke mindst for sindslidende. For nogen er udfordringen at brænde krudt af i en hockey-kamp eller spille det andet hold ud af banen i en volley-match. For andre kan det være grænseoverskridende bare at mærke at pulsen stiger eller sveden springer. Udfordringen kan også være mere social. At være sammen med mange mennesker, eller fx. benytte offentlig transport til og fra idræt kan her være det svære punkt. Ideen bag foreningen "Krop og Sind Favrskov" er netop, at den enkelte skal udfordres ud fra sine egner grænser, udforske egne grænser, og meget gerne overskride egne grænser. Selv, eller i fællesskab med klubkammeraterne.

I vores formålsparagraf skriver vi, at vores tilbud om idræt skal ske "gennem kvalificeret træning, stævner og turneringer samt andre idrætslige arrangementer". Vi lægger altså stor vægt på kvalitet, sjov og lyst.

 

Sindslidende er en spraglet flok - som alle andre.

Sindslidende er lige så forskellige som alle andre, og har den samme mangfoldighed af behov som resten af befolkningen.

Men sindslidende kan også have særlige behov, som resten af befolkningen ikke har i samme grad.

Eksempelvis kan man som sindslidende have behov for en ledsager, der giver tryghed, når man deltager i det sociale liv.

Man kan have behov for at tage medicin, som kan påvirke evnen og kræfterne til at dyrke idræt og andre aktiviteter.

Man kan have brug for støtte og motivation til at 'komme ud af døren' eller endda melde sig til særlige opgaver, som fx. bestyrelsesarbejde. Man kan have brug for rådgivning og støtte om hvad der sker med en når man bliver forpustet og øm efter en gang idræt.

Og endelig kunne man have brug for et fællesskab, der tager vidt hensyn til egne grænser, og samtidig bevare fællesskabet.

Det er det vi gør i KSF.

 

Krop og Sind - Idræt og Psyke.

Det er efterhånden velkendt og dokumenteret, at fysisk aktivitet har en direkte gavnlig og sundhedsskabende virkning for psykisk syge.

Tidligere tiders fordomme om, at "for megen fysisk aktivitet ville gøre den syge urolig" er afløst af en viden om og udbredt forståelse for, at øget kropsbevidsthed og motion har en lang række gode effekter for sindslidende - og for alle andre i øvrigt.

Det har vist sig, at

  • motion er angst- og depressionsdæmpende

  • motion kan føre til nedsættelse af medicinforbrug

  • motion fører til generel bedre livskvalitet

  • motionens sociale side giver bedre socialt liv

  • motion giver selvbevidsthed der giver bedre selvtillid

  • omm. 
     

Det er altså oplagt, at idræt, motion og fysisk aktivitet generelt, er et essentielt område for arbejdet med udsatte grupper - herunder sindslidende

 

Behov i foreningen.

KSF er altså en regulær idrætsforening - åben for alle over 18 år i Favrskov Kommune.

Men det er også klart, at en forening som KSF og vores medlemmer har nogle særlige behov.

Vores formål er menneskeligt og socialt ambitiøst, og derfor kan vi som forening have behov, der adskiller sig fra andre sportsklubber.         

                                               

Vi kan have et større behov for støtte til transport.

Vi kan have et større behov for støtte til instruktørtimer, pga. vores mere 'persontilpassede' træningsbehov.

Vi kan have behov for en del støtte til ledsageordninger.

Vi kan have behov for støtte til informationsmateriale om foreningen.

 

bottom of page