KSF BESTYRELSE

Bestyrelsen består af medlemmer af Idtætsforeningen KSF

Allan Nielsen 2.jpg

Allan

Formand

71 24 80 26

John.jpg


John


Næstformand

Jette Lassen.jpeg

Jette

Kasserer

Webmaster

Inge.jpg

Inge

Sekretær

Revisor 

Jonas.jpg

Jonas

 Revisorsuppleant

Anna.jpg

Anna

Jesper.jpg

Jesper

MArtin.jpeg

Martin

Hial.jpg

Hial

Suppleant

ÅRSBERETNINGER

Her vises årsberetninger fra formanden.

Her kan du se Referater fra Bestyrelsens møder:

GENERAL FORSAMLING

Her kan du se referater samt bilag fra KSF`s generalforsamlinger

BESTYRELSESMØDER