KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen


Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. oktober 2017 i KSF kl. 12.00 - 13.00Afbud:    Allan, AnnaDagsorden:

1.    Valg af ordstyrer   Jesper

2.    Valg af referent      Inge

3.   Godkendelse af dagsorden.    Godkendt

4.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. august 2017  Godkendt

5.   Økonomi orientering   ( Jette )    Jette orienterede

6.   Sindets dag 10/10    Ca 45 tilmeldt. 9.15 kaffe. 10.00 cykle. 12.00 sandwich Jette bestiller 

7.   Dato for næste bestyrelsesmøde . 16. Januar 2018 kl 12

8.   Eventuelt.  Bowling i november, Jette undersøger hos Inside. 

Brochure til uddeling. 


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk