Referat fra generalforsamling den 23.4.2019

1. valg af ordstyrer  Inge

2. valg af referent    Inge

3. Godkendelsen af dagsorden  OK

4. Beretning over det forløbne år v/ Allan

Allan fortalte om de gode resultater vi fik ved idrætsfestivalen i Vejle som var en rigtig god succes.

Vi har stadig behov for vand gymnastik tirsdag og torsdag

 Der var også god opbakning til alle ud af huset arrangementer

 Vi mangler at afholde krolf den 21 maj og 11 juni, tur til himmelbjerget 20 juni samt Vejle idrætsfestival 25-27 juni.

Vi deltager også i tæl skridt kampagnen 6-19 maj med 12 deltagere.

5. regnskab  Jette har lavet et regnskab der ser rigtig fint ud.  Vi har penge til nye indkøb 

6. Budget for 2019-2020

 Kontingent holdes også denne gang ned på 250 kr. pr. halve år  

7. Indkomne forslag – ingen

8. Valg af bestyrelse

Allan – Jette – Jesper – Anna – Hial – Inge – og Jonas var på valg og alle modtog Genvalg

   John – Heidi og Martin var Ikke på valg og fortsætter også

9. Eventuelt

    Heidi fik tilsagn til at købe bolde til svømmrholdene

    Jonas fik tilsagn til at købe nye volly bolde

    Nye bluser til deltagere i Vejle

    3 stk målmandstrøjer i xxxL

    Evt. badedragter til ikke deltagere i Vejle ????????

   Hjemme siden er ikke inspirerende og vi skal derfor købe os til ny hjemmeside

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk