KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat fra bestyrelsesmøde den 20.3.2018

1. Valg af ordstyrer Anna

2. Valg af referent  Inge

3. Godkendelse af dagsorden  OK 

4. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 13.6.2017  OK

5. Økonomi orientering – Kontinent betaling OK idræt mangler

  Fodbolde 

6. Vejle Idrætsfestival – tilmelding 10.4.2018 – betaling senest 1.5.2018

      Idrætstøj – trøjer orange m/sort tryk, sorte shorts

      Allan indsamler størrelser

7.  dato for næste bestyrelsesmøde – 28.08.2018 kl. 11.30

     Den 24.4.2018 Generalforsamling og konstituerende møde

8.  Eventuelt – Sindets dag 10.10.2018 Jette sørger for gå tur fra Hallen  -     11.10.2018 Sundhedscentret i Hammel – inside  Kl. 13.oo

Medlem af idrætssamvirke??  Allan undersøger

Ansøgning om tider i hallen for 2018/19 er sendt                    

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk