Referat fra bestyrelsesmøde den 20.3.2018

1. Valg af ordstyrer Anna

2. Valg af referent  Inge

3. Godkendelse af dagsorden  OK 

4. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 13.6.2017  OK

5. Økonomi orientering – Kontinent betaling OK idræt mangler

  Fodbolde 

6. Vejle Idrætsfestival – tilmelding 10.4.2018 – betaling senest 1.5.2018

      Idrætstøj – trøjer orange m/sort tryk, sorte shorts

      Allan indsamler størrelser

7.  dato for næste bestyrelsesmøde – 28.08.2018 kl. 11.30

     Den 24.4.2018 Generalforsamling og konstituerende møde

8.  Eventuelt – Sindets dag 10.10.2018 Jette sørger for gå tur fra Hallen  -     11.10.2018 Sundhedscentret i Hammel – inside  Kl. 13.oo

Medlem af idrætssamvirke??  Allan undersøger

Ansøgning om tider i hallen for 2018/19 er sendt                    

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk