Referat fra bestyrelsesmøde den 19.03.2019

Afbud fra Allan – Martin - Jette

1. Valg af ordstyrer Anna

2. Valg af referent  Inge

3. Godkendelse af dagsorden  OK 

4. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 20.11.2018  OK

5. Økonomi orientering  v/Heidi   regnskab underskrives i forbindelse med generalforsamling

6. Vejle Idrætsfestival – tilmelding 8.4.2018 – betaling senest 1.5.2018 Tøj ????

7.    Meddelelser fra formanden – tider for 2019-2020 er ansøgt. Børneattester er indsendt til godkendelse

8.  dato for næste bestyrelsesmøde – 4-11.6.2019 endelig dato  

Fastsættes i forbindelse med generalforsamlingen.

9.   eventuelt – kommende arrangementer vil vi gerne have på hjemmeiden.

      Tøj til idrætsfestival???

  Jonas har købt fodbolde og køber Vollybolde – høvdingebolde og 

      Overtrækstrøjer.

      Svømning vil gerne købe bolde

      Gammel regning fra Spækkebjerg er ikke betalt????

      Skridttæller hold på 6 personer tages op på generalforsamlingen om 

      Vi kan stille hold

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk