Det forløbne år har været et rigtig godt år med mange oplevelser  og det er en stor fornøjelse at se så mange aktive medlemmer til vores aktiviteter så som idræt, svømning og vandgymnastik her i Hammel idrætscenter, og til vore øvrige arrangementer som vi laver uden for centret i løbet af året.

Vi har stadig vores kørselsordning hvor John kører bussen så det bliver lettere for vores brugere fra Hadsten og Hinnerup bliver fragtet til og fra idræt og svømning på henholdsvis tirsdage og torsdage. Ligesom Lise sørger for transport fra Lading når der er behov for det og jeg og Jette har medlemmer med fra den nordlige del af kommunen.

Ved den årlige indberetning til Danmarks idrætsforbund pr. 31. december 2013 var vi 30 medlemmer, en stigning på 5 fra i forhold til sidste tælling.

Før idrætsfestivallen i Vejle havde vi 2 Krolf dage den 28 . maj og 25. juni så . To dejlige eftermiddage hvor vi fik prøvet vores kunnen i at ramme små huller i grønsværen.

I maj ( uge 20 og 21 ) deltog vi  i ” tæl dine skridt ” kampagnen over 2 uger. 10 deltog og vi fik gået 1.322.473 skridt totalt og 132.247 i gennemsnit pr. deltager.

 Den 11. juni var der sommerudflugt til Himmelbjerget . 18 personer tog af sted til Silkeborg, hvor vi sejlede med Mågen til Himmelbjerget. En skøn og smuk tur på ca. 1 time. Vi spiste de medbragte sandwich ombord på båden, og alle hyggede sig indendørs eller på dækket.
Gåturen til toppen var rigtigt hyggeligt, og alle kunne jo tage den i sit eget tempo, men der blev udvist meget gåpåmod og alle nåede toppen, hvor vi kunne beundre den smukke udsigt. Et par stykker var også helt oppe i tårnet.
Derefter gik vi ned til Hotel Himmelbjerget, hvor vi hyggede med is, kaffe m.m. fra isboden. Der blev handlet i de hyggelige souvenirboder, og derefter gik turen nedad bjerget igen.
På sejlturen tilbage var vi temmelig trætte, men glade efter en rigtig dejlig tur.Sidste svømmedag inden ferien var 28. juni.

11 mand drog af sted til idrætsfestival i Vejle i dagene 3 – 5 juli . En vellykket tur ,hvor alle deltagere deltog med stor iver og godt humør.  Stævnet var godt planlagt og afviklet i et fantastisk flot vejr. KSF fik også medaljer med hjem nemlig broncemedalje i Krolf 4 mands hold. Rigtig flot. Vi vidste det godt nok ikke før end senere på året ( sidst i september ) da det kneb meget fra ” stævnets ” side med at få lavet opgørelsen fra Krolf . Vi deltog også  i volleyball og fodbold ligesom der var  workshop i floorball.

Efter sommerferien startede vi op med vores aktiviteter i Hallen og svømmehallerne. I august var vi på en dejlig tur til minigolfbanen ved Knud Hule ved Ry . Det var en rigtig flot  minigolfbane og der var selvfølgelig kaffe efter strabasserne.

Der var tæl dine skridt kampagne også i september, det gik ikke helt så godt, da vi ikke kunne stille fuldt hold . Lise indberettede dog de gåede skridt på dem der havde deltaget. I september var vi også ude og prøve noget helt nyt. Vi var nemlig på ”Sprækkebjerg ” og spille golffodbold. Det var en svær disciplin hvor vi fik rørt nogle muskler som vi ikke helt bruger så meget i dagligdagen. Vejret var ikke det bedste , men det forhindrede selvfølgelig ikke vore seje medlemmer i at gennemføre alligevel.

I løbet af året har vi haft medlemmer af sted på kurser og til konferencer. Lisbeth og Lise deltog den 28. oktober i en konference i Odense om Idrætten i socialpsykiatrien .  Lisbeth og Lise har oplyst at det var en spændende dag med mange indlæg som bekræftede at det er dejligt at bevæge sig til idræt og at det giver sociale relationer, der giver mod og lyst til også at deltage i andre ting.

Jette og Lise var på kursus i vandaerobic i Esbjerg den 29. september og Lise deltog i et kursus i Hammel svømmehal med titlen Pulsen op og blodtrykket ned den 22. september.  John har deltaget i instruktøruddannelsen i Dansk Arbejder idræt regi så nu har vi endnu en uddannet indstuktør, dejligt.

1 oktober var det atter tid til at gå tur i de skønne skove omkring Hammel , hvor vores gode guide på en god og oplysende måde fortalte om de områder som vi kom igennem på vores tur. Bagefter var der dejlige boller og kaffe.

Jette havde søgt Nordea Fonden om et beløb så vi kunne besøge DGI Huset i Århus. Fonden donerede os 3000 kr. og vi var af sted  den 19. november hvor dagens instruktør  sikrede at vi fik en kanon eftermiddag ud af det. Vi sluttede af med kaffe og kage i Bruuns galleri.

Den sidste svømmedag inden jul var 19. december.  Efter svømning var der juleafslutning med smørrebrød og pakkeleg i muntert lag.

Efter nytår startede vores aktiviteter i Hal og svømmehallerne igen.

Vi træner flittigt og bliver bedre og bedre . Vi har dog også haft tid til at tage en tur til In Side i Hammel for at Bowle og spise sammen den 27. marts .

Jette har søgt en masse fonde om forskellige ting, hvilket  har resulteret i at Carlsberg Sportsfond har sponseret penge til indkøb af et antal træningsdragter som vi havde på til Idrætsfestivallen i Vejle, ligesom vi til idrætsfestivallen fik 1500 kr i sponserpenge fra gruppen der står bag cykelløbet fra Varde til Skagen .

Vi har meldt os ind i Dansk Floorball Union som B – medlem , hvilket er gratis. Vi har haft problemer med kommunikationen med Unionen med hensyn til levering af gratis rekvisitter som vi var lovet.  Men det lysner nu, da jeg er blevet kontaktet af Unionens nye udviklingskonsulent og efter planen modtager jeg materialet i denne uge.

Af nye endnu ikke afholdte aktiviteter skal nævnes:

Tæl dine skridt kampagnen i ugerne 20-21 og i efteråret 38-39, der skal være mindst 8 deltagere. Men det er ikke sikkert vi kan blive nok deltagere.  Så er der Krolf  20. maj og 17. Juni og den 26. juni planlægges afslutning på forårssæson med en tur til Himmelbjerget.

 Idrætsfestival i Vejle finder i år sted 2. – 4. juli , 13 medlemmer er interesseret , Lise har forhåndstilmelder. Ifølge nyhedsblad fra DAI er der fuldt booked allerede på nuværende tidspunkt.

 

 

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk