KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat den 30. oktober 2014.

Til stede: Allan, Lisbeth, Anna, John, Jette, Hanne og Lise.

Fraværende: Hial

1. Valg af ordstyrer
Anna

2. Valg af referent
Lise

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 
Godkendt

5. Økonomiorientering ( Jette ) Jette orienterer om foreningens økonomi.
Vi har i øjeblikket 34 aktive og 4 passive medlemmer.

6. Status § 18 midler ( Jette ) 
Juleafslutning d. 18 december. Efter svømning bowler vi og slutter af med julespisning og pakkeleg. 

7. Ønsker budget 2015 ( Jette ) 
Umiddelbart ingen ønsker.

8. Frivillig instruktør/medhjælper ( Jette ) 
Orientering om mulighed for frivillig medhjælper  til Foreningen. Alle opfordres til at gå på kommunens hjemmeside . Frivillig -Job . Jette vil godt gå videre med det.

9. Kursus i foreningsregnskab ( Jette ) 
Jette har været på kursus i foreningsregnskab i Kolding. Hun fik og gav gode tips til de øvrige deltagere. Et godt kursus.

10. Orientering fra Lise 
Lån af redskaber. Lise har kontaktet Formanden for HGF Alf Graugård om lån af enkelte redskaber begrundet i at vi ikke har skabsplads til de større redskaber, såsom bolde, stepbænk. Han var meget positiv og gav os lov til at låne. Jens, vores halmedarbejder er orienteret om dette og har orienteret  den ansvarlige for HGF´s redskaber.

Lise ophører med at arbejde d. 31.december og udtræder af bestyrelsen. Der er opslået en stilling på Møllen med stillingsbeskrivelse indenfor Idræt pr. 01. januar 2015.   Hanne Brixen indtræder i bestyrelsen.

11. Orientering fra formand. 
Allan kontakter Halbestyreren og får bekræftelse på at vi fra januar har vores gamle tirsdags tid igen.

Allan er gået ind i arbejdet med at søge fonde og lave hjemmeside sammen med Jette. De har begge deltaget i et kursus om fund raising.

12. Evt. 
Sekretæren / næstformand takker af og takker for en dejlig tid med arbejdet i KSF. Det har været  sjovt, udfordrende med rigtig mange herlige oplevelser, og som instruktør har det været  en sand fornøjelse at være indpisker både på land og i vand for en flok glade og motiverede deltagere.

Næste bestyrelsesmøde : torsdag d. 22. januar 2015 kl. 15. 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk