KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat 3. november 2016

1. Valg af ordstyrer.
    Anna

2. Valg af referent.
    Jette

3. Godkendelse af dagsorden.
    Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. oktober 2016.
    Godkendt.

5. Økonomi orientering. (Jette)
    Jette orienterede.

6. Opfølgning på Sindets dag 2016, cykelløb.
    Orientering om dagen. Næste år søges i god tid hos fonde.

7.  Næste års aktiviteter.
     Tirsdag 25. april - Sprækkebjerg (Mikkel)vandgymnastik som
                                      sædvanlig    
     Tirsdag 16. maj  - Krolf (Lisbeth)....vandgymnastik som sædvanlig
     Tirsdag 13. juni  - Krolf (Lisbeth)..vandgymnastik som sædvanlig
     Torsdag 22. juni  - Himmelbjerget (Jette)....IKKE vandgymnastik
     Muligheder for transport undersøges. Passive medlemmer - ½ pris.

8.  Dato for næste bestyrelsesmøde.
    2. februar 2016 kl. 15.

9.  Eventuelt.
    Generalforsamling 30. april 2017 kl. 12. Efter generalforsamlingen afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.
    Den 17. december møde med Anne Nielsen fra Frivillig Favrskov, Lisbeth, Jette og Allan deltager.... Hjælp til at søge frivillige til KSF.

 

 


   


 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk