KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen


REFERAT
Bestyrelsesmøde torsdag den 3. marts

1. Valg af ordstyrer
    Mikkel

2. Valg af referent
    Jette

3. Godkendelse af dagsorden.
    Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. December 2015
    Godkendt.

5. Økonomi orientering ( Jette )
    Jette orienterede.

6. Tiltrækning af flere medlemmer til Idræt.
    Allan og Jette taler med journalist vedr. artikel og annonce.
    Lisbeth kontakter Lisbeth Crafax, DAI.
   
7. Idrætsfestival i Vejle den 28.-30. juni, forhåndstilmelding.
    Mikkel står for forhåndstilmelding senest den 8. april, pris for deltagelse:
    300 kr. pr. medlem.

8. Forårsture (tirsdage):
    5. april:  Krolf  (Lisbeth)
    3. maj:   Sprækkebjerg (Mikkel)
    7. juni:   Krolf  (Lisbeth)
    21. juni: Kanotur på Gudenåen – Bjerringbro til Bamsebo  (Jette)

9. Instruktør uddannelse 2016 ( Allan )
    Vi forhører hos medlemmerne, om nogen er interesseret.

10. Dato for generalforsamling
     14. april kl. 11.30 med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde
     19. maj kl. 15.00

12. Orientering fra formand
     Vandgymnastik om tirsdagen fortsætter indtil sommerferien.

13. Eventuelt.
     Intet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk