KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat

Tilstede: Hial, Allan, Hanne, Lisbeth, John, Anna & Mikkel

Bestyrelsesmøde torsdag den 3. december 2015 i KSFkl. 15.00 -15.30

1.    Valg af ordstyrer: Anna

2.    Valg af referent: Mikkel

3.   Godkendelse af dagsorden: Godkendt

4.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29 oktober 2015: Godkendt

5.   Svømning på tirsdage: Der er mulighed for at starte et hold mere op fra den 5/1-2016. Tidspunktet bliver enten kl. 13.15-14.00 eller 13.30-14.15. Vi starter ud med en prøveperiode som løber over 1. kvartal i 2016 og der evalueres efterfølgende om det er en succes. Allan laver flyers omkring det nye tiltag. Allan forsøger også at tage kontakt til Favrskov posten ift. at få en annonce i avisen og få skrevet en artikel omkring KSF ift. at kunne tiltrække nye medlemmer.

6.    Orientering fra formand: Allan beretter om at KSF har vundet to billetter til Sportens prisuddeling. Mikkel har modtaget disse.  

7     Næste mødedato: Torsdag den 18.02.2016                                

8.    Eventuelt: Ingen ting.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk