KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I KSF d. 29.11.2012

Til stede: Allan, Lisbeth, John, Hanne, Grethe, Anders og Lise.
Fraværende: Jette og Anna.

1. Valg af ordstyrer
John

2. Valg af referent
Lise 

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.20.09.2012
Godkendt

5. Konferencer / kurser
John er tilmeldt til instruktør kursus i Vejle i marts / april.
Vi aftaler foreløbig ingen kurser, afventer vores budgetmøde. 

6. Kørsel
Mange roser til John for at være stabil chauffør. Uanset dårligdom,
medlemmerne skal til idræt. Anne Marie, vores nye repræsentant fra Hadsten ,
vil gerne være reservechauffør, Klares med Mette Lilholt. Kørselsordningen skal evalueres til januar. Lise sender fremmødestatistikken til Mette, og håber at ordningen fortsætter. I hvert fald har vi helt klart fået større stabilt fremmøde til vores aktiviteter efter kørselsordningen er trådt i kraft og vi har nu fået medlemmer med fra Hadsten.

7. Afsluttede aktiviteter
22 deltog i bueskydning hos Lene. Succes lige som første gang. Og en af
deltagerne denne dag er nu selv begyndt på bueskydningsholdet. Herligt!! 

10 medlemmer drog til DGI huset d. 20.11. og havde en kanon eftermiddag.
Lisbeth har skrevet en flot anmeldelse af dagen. Tak til LION´s som
sponsorerede denne eftermiddag

Tæl dine skridt kampagnen som startede i august og løb over 14 dage deltog vi igen i.
Vi havde et gennemsnit på 104.522 skridt pr. deltager , dette rakte til en 21 plads. 

8. Nye aktiviteter
Juleafslutning d. 20.12 efter svømning. Allan laver opslag. 

Ny sæson starter torsdag d.03.01.2013 

9. Økonomiorientering
Budgetmøde tirsdag d.04.12. efter idræt. 

10. Orientering fra formand
Allan referer fra mødet IT klubmodul. Er ikke noget for en lille forening.
Favrskovmodellen betyder at vi udover den faste halleje på 12.000kr.
betaler 25 kr. pr. time. Allan undersøger om det får konsekvenser for
vores idræt om tirsdagen med hensyn til tidsforbrug i hallen.

Idrætssamvirke har sendt en opfordring til os om at blive medlem for 400 kr.
årligt. Lige nu er vi ikke interesserede.

Allan har tilmeldt os som B medlem i Dansk Floorball union.

11. Evt.
Bestyrelsesmøde torsdag d. 17.01.2013 kl.15.15

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk