KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE den 29.03 2012

Til stede: Allan , Jette, John, Lisbeth, Anna, Grethe, Anders og Lise

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Anna og Lise

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 19.01.2012
Godkendt

4. Økonomiorientering
Jette orienterer om Foreningens økonomi. Revisoren har godkendt regnskabet til fremlæggelse på generalforsamlingen. I maj får vi besked om vi får de søgte §18 midler.

5. Kørselsordningen
Kørselsordningen fungerer. John overtager kørsel tirsdag og torsdag efter påske. Jette er vikar. Ny revideret busplan sendes ud (Lisbeth).

6. Nye udgifter til livredder
Allan orienterer om livredderbetaling.

7. Foreningens retningslinjer for instruktøruddannelse
Lise opridser nogle punkter der skal opfyldes for at få instruktøruddannelse.

1. Man skal have været aktivt medlem af Foreningen i et halvt år.

2. Man er forpligtet til at undervise i Foreningen efter uddannelsen

3. Foreningen afholder udgifterne

Retningslinjerne vedtages, bestyrelsen har den endelige afgørelse.

8. Tæl dine skridt kampagnen 2012
DAI vil gerne skabe større fokus på gå-motion. Derfor inviterer vi alle foreninger til at
deltage i DAI´s ”Tæl dine skridt” kampagne.

Hvornår: Gå foråret i møde i uge 20 og 21

Gå efteråret i møde i uge 36 og 37

Lise har tilmeldt KSF .Vi får 10 skridttællere gratis – men flere kan deltage. Lise foreslår at
vi efter Krolf d.22 maj har mulighed for en halv times gåtur.

9. Forårstur 2012
Vi opsummerer årets ture. Valgt efter medlemmernes ønsker.
Lise arbejder på en forårstur . Den er fastsat til tirsdag d. 29.05 med natur-guide Jens Ole
Ravn-Nielsen. Afgang fra Hammel Idrætscenter kl. 13 hvorfra vi kører ud til Linen og går
2 ruter. Alle kan deltage, da vi har biler med, som man kan sidde i, hvis man kun vil
deltage i den ene tur.
Lise prøver om vi kan få en kanotur sidst i august med den tidligere kano guide.
En tur til DGI huset planlægges som vinter aktivitet.

10. Drøftelse af Idrætsfestival i Vejle
Vi er enige om, at vi prøver at stille hold. Efter påske vejrer vi stemningen.

11. Drøftelse af nye aktiviteter og ture i 2012
Vi prøver fodbold og volleybold efter påske.
Ture m.v. er indeholdt i punkt 9.

12. Besluttede indkøb af nye rekvisitter m.v. i 2012
Der er indkøbt volleybold – fodbold – floorbolde – elastikker. Pengene er brugt.

13. Punkter til generalforsamling 24 april 2012
Der er ikke noget til selve generalforsamlingen.
Lise prøver at få Lisbeth Crafack til at lave idræt med os efter generalforsamlingen.

14. Eventuelt
Intet

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 24.05.2012

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk