KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

 

Til stede: Allan, Jette, Anna, Lisbeth, John, Hanne og Lise   Fraværende: Hial

1. Valg af ordstyrer
     Anna

2. Valg af referent
     Lise

3. Godkendelse af dagsorden
     Godkendt

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26 september 2013-12-02
     Godkendt

5. Økonomi orientering ved Jette
    Vi har fået bevilget 6.000 kr. til Idrætsfestival fra Cykel for Sagen. Jette søger § 18 midler .Ansøgning inden 15 februar.

6. Kørsel ved John´s fravær (Margit)
     Aflyses kørsel ringes der besked inden kl. 10.Om torsdagen er det muligt at bruge bus. Hanne Brixen vil gerne køre i det omfang , hun deltager i svømning.  Jette kan assistere om tirsdagen.

7. Resultater fra Idrætsfestival og Tæl dine skridt (Lise)
     De individuelle resultater i Krolf  fra Idrætsfestivalen er netop offentliggjort.
     Hial placerede sig på en delt 4. Plads. Herreholdet fik som bekendt en bronze medalje.  De endelige resultater fra fodbold og volley mangler stadig.

     I Skridttællerkampagnen deltog vi med 5 deltagere. For at være med skulle der være 8 deltagere. 10 hold stillede med mindre end 8 deltagere og her kom vi på en 3. Plads. 136.409 skridt  i gennemsnit.

8. Juleafslutning (Allan)
    Allan har lavet indbydelser til juleafslutning torsdag d.19 december efter svømning.

9. Allan laver opgørelse over medlemstallet til D.G.I. vi er nu 30 medlemmer.

    Ken fra Dansk Floorball union har givet tilsagn om floorball udstyr. Kommer i januar og fortæller, hvad han kan tilbyde os som B medlem af Floorball unionen.

Idrætskoordinator har opfordret Foreningen indsende ønsker til den nye hal, der skal opføres i 2014. Jette har svaret.

Allan har modtaget nye regler for krolf.

Allan sender vores nye underskrevne vedtægt fra generalforsamlingen d.30.04.2013 til bestyrelsen.

10. Første gang i 2014 er idræt tirsdag d. 07. Januar og svømning torsdag d. 09. Januar.

     Bestyrelsesmøde torsdag d.20 februar

     Punkt hertil er planlægning af forårsture

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk