Referat fra bestyrelsesmøde den 28.8.2018

1. Valg af ordstyrer Anna 

2. Valg af referent  Inge

3. Godkendelse af dagsorden  OK 

4. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 20.3.2018  OK

5. Konstituering efter generalforsamling .24.4.2018

     Allan – formand   Mikkel – næstformand   Jette – kasserer

     Inge – revisor og sekretær  

     Bestyrelses medlem Anna – Martin – Jesper og Heidi

     Suppleanter Hial og John

6. Økonomi orientering – Jette fraværende

7. Vejle Idrætsfestival  2018

     Mazewalk Martin bronze   

      Crossrun Mikkel bronze

     Krolf bedste kvinde Lisbet guld

     Krolf Hold Martin-Lisbeth-Pylle og Inge bronze

     3-kamp hial bronze

    Fodbold sølv

     Vollyball nr 5 af 21 hold

8.  Aktiviteter for 2 halvår 2018

     Vi afventer besked om gå tur med guide sept/okt

     Vi afventer besked om ”boksetræning” for idrætholdet

    Bowling den 11.12.18 kl. 13-14 samt juleafslutning med    

   Pakkeleg kl. 14.15

     26.2.2019  klatrevæg hos dgi

9.  Sindets dag 10.10.2018 Jette sørger for gå tur fra Hallen kl.    

     14.00

     11.10.2018 inside kl. 14-21   KSF har en stand

      Der er forskellige aktiviteter se evt. hadsten bladet og   

      Hjemmesiden For Inside      

10.  Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 20.11.18 kl 11.30

11. eventuelt   

       Opdatering af hjemmesiden Jette     gerne   med tlf. og 

       Mailadresser ved billederne

     

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk