KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Bestyrelsesmøde d. 26. september 2013

Til stede: Allan, John, Lisbeth, Anna, Hial, Hanne og Lise
Fraværende: Jette

1. Valg af ordstyrer
     Anna

 2. Valg af referent
     Lise

 3. Godkendelse af dagsorden
     Godkendt

4. Referat fra generalforsamlingen og fra bestyrelsesmødet d.13. juni
     Begge referater godkendes

 5. Økonomi orientering (Jette)
     Jettes fravær fremlægger Allan saldobeholdningen

 6. Skridttællerkampagne (Lise)
     Lige nu ved Lise ikke hvor mange vi er med i kampagnen, den slutter d.29. september. Lise skal have resultatskemaerne retur d. 01. oktober.

 7. Leje af rekvisitter (Lise)
     Aftalen med svømmeklubben: vi bruger de redskaber vi plejer at bruge. Regning vides ikke endnu. Til idræt må der kun bruges rekvisitter fra HGF i gymnastiksalen, intet må bæres ud fra salen, vi ved endnu ikke hvad vi skal betale for at låne.

 8. Kurser (Jette)
     Lisbeth og Lise til konference i Odense d.28 oktober
     Jette og Lise vandaerobic kursus i Esbjerg d.28 september
     Lise kursus Pulsen op blodtrykket ned I Hammel svømmehal d.22 september
     John er i gang med instruktør uddannelsen trin 1. Trin 2 rykker til Vejle i starten af Januar. John er klar.
     Jette har meldt sig på found-raising kursus i Århus. Kurset løber over 4 lørdage og er gratis.

 9. Fonde (Jette)
    Jette har søgt 6.ooo kr. hos Cykel for Sagen til Idrætsfestival 2014
   Vi lufter forskellige ideer: redskaber, sportstasker, bluser, dragter. Midler til at afholde Idræts-og sociale arrangementer  for: Krolf, Sprækkebjerg, bowling og til slut Juleafslutning.

 10. Status idrætsfestival (Lise)
       11 friske medlemmer havde klubben med i år. En vel tilrettelagt Idrætsfestival med mulighed for at deltage i mange discipliner. Vi deltog i maze-walking. Havde 2 hold i krolf, 1hold i både volleyball og i fodbold. Volley holdet kæmpede sig til en flot 4.plads ud af 24 deltagende hold. Hial deltog  udenfor konkurrence i 3 kamp. Og netop i dag har vores ene hold i krolf turneringen fået overrakt bronze medaljer, man må sige det er noget for sinket. Efter at have rykket et par gange skete der pludselig noget. Vi tror der bliver brugt en anden udregning næste år, den var for kompliceret, den blev først udregnet efter festival afslutningen.

 11. Nye ture efter sommerferien (alle)
       4 ture er planlagt:
       Minigolf i Knudhule – er afviklet
       Sprækkebjerg – er afviklet
       Naturtur d.01. oktober
       DGI huset d.19. november

 12. Juleafslutning 
       Sidste svømmedag er d.19. december. Allan arrangerer juleafslutning.

 13. Betaling for kaffe og kage på ture (Lisbeth og Lise)
      Vi taler med medlemmerne om hvordan vi skal gøre fremover.

 14. Eventuelt
      Grethe er udtrådt af bestyrelsen som suppleant.

      Næste bestyrelsesmøde 28. november.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk