KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. marts KSF  kl. 15.00.

1.    Valg af ordstyrer 
       Hanne

2.    Valg af referent
       Jette

3.    Godkendelse af dagsorden.
       Godkendt.

4.    Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde  22. Januar 2015
       Godkendt.

5.    Økonomi orientering   ( Jette )
       Jette orienterede og fremlagde regnskabet for 2014 samt budget for 2015.

6.    Vejletur. 
       Lisbeth orienterede, der er pt.13 tilmeldte til Idrætsfestivalen.

7.   Eventuelt.    
      Formanden har ansøgt om samme tidspunkter i hallerne til næste sæson.

 

  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk