KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat

Bestyrelsesmøde den 25. august 2016

1. Valg af ordstyrer.
Anna                            

2. Valg af referent.
Jette

3. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d 19. maj.
Godkendt.

5. Økonomi orientering (Jette).
Jette orienterede

6. Resultat af annoncen i lokalavisen (Allan).
Allan orienterede

7. Status på Idrætsfestival Vejle.
21 medlemmer deltog i Idrætsfestivalen.

Tillykke med medaljer til:

Nicolaj, Mazewalking: guld
Hial, 3-kamp: bronze
Martin, Individuel Krolf: bronze
KSF hold Krolf, Pylle, Andreas, Martin, Lisbeth: bronze

8. Sindets dag 2016 (cykelløb).
Den 10. oktober 2016 med start ved Møllen, sidste tilmelding 2/10

Der søges sponsorer

9. Frivillige (hvordan tiltrækkes og bruges)
Forslag til stillingsbeskrivelse udarbejdes

10. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Torsdag d 6. oktober og d 3. november

11. Evt.    
Intet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk