KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

REFERAT 24. maj 2012

Til stede: Allan, Anna, John, Anders og Lise

Afbud: Lisbeth, Jette, Hanne og Grethe

1. Valg af ordstyrer og referent
Anna og Lise 

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 29.03.2012
Godkendt

4. Konstituering af bestyrelsen efter valg på generalforsamlingen
Allan – Formand
Lise - Næstformand og Sekretær
Jette – Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer:
Lisbeth
Anna
John

Suppleanter:
Grethe
Anders
Hanne 

5. Økonomiorientering
Allan orienterer . Vi har fået bevilget § 18 midler – Juhu - . Vores økonomi er er ok og de planlagte aktiviteter fortsætter.
Jette har ansøgt om vi kan få overført en restsum fra sidste år til en idrætsdag, det ved vi endnu ikke, ellers skal pengene tilbagebetales.

6. Orientering fra Formanden
Allan orienterer om næste sæson. Idræts og svømmehal er reserveret og godkendt af Hammel Idrætscenter. Vores tider er uforandrede.

KSF har modtaget indbydelse fra DAI til åben idræt i september, 4 dage på Sjælland. Allan kopierer indbydelsen til evt. interesserede medlemmer.

31 maj begynder svømningen først kl. 14.05 , Hallen giver kaffe og boller bagefter som tak for vores fleksibilitet.

7. Eventuelt
Lise bringer instruktør kursus på bane. Det er i Foreningens interesse at få uddannet flere instruktører. Kurset er blevet aktuelt , efter at vi har fået bevilget § 18 midler. John er interesseret. John undersøger mulighederne for et efterårskursus .

Lise oplyser at 7 medlemmer er tilmeldt Idrætsfestival 27-28-29. juni i Vejle.
16 medlemmer deltog i Krolf d. 22. maj hvor der blev scoret 2 holes in one . John blev nr. 1 og Martin nr. 2. Vi tager en ny kamp d. 19. juni hvor vi lægger op til at give dem stærk modstand.

Sidste idrætsdag inden sommerferien er tirsdag d. 24. juni, hvor vi afslutter med bueskydning.

Sidste svømmedag er d. 28. juni

Vi starter op igen tirsdag d.14 august.

Næst bestyrelsesmøde: Torsdag d. 20 september kl.15.15.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk