Generalforsamling den 24. april 11.30

10 fremmødte

1. Valg af ordstyrer.    Anna

2. Valg af referent.  Jette 

3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt  

4. Beretning over det forløbne år. Formanden orienterede. 

5. Regnskab for det forløbne år. Kassereren orienterede. 

6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.  Kassereren orienterede. Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. 

7. Indkomne forslag.  Ingen. 

8. Valg af bestyrelse:

på valg er :  Hanne (ikke genvalg)

ikke på valg: Allan, Jette, Lisbeth, Anna, Mikkel, Jesper og Inge (suppl), Hial (suppl)

Heidi vælges i stedet for Lisbeth. 

Martin Würtz vælges i stedet for Hanne 

John Viuff vælges som suppleant.

9. Eventuelt.   Intet

 

 

25.4.18/Jette Lassen 

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk