KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat fra bestyrelsesmødet i KSF den 23 april 2015.

  1. Anna vælges til ordstyrer
  2. Lisbeth skriver referat
  3. Dagsorden godkendes
  4. referat fra bestyrelsesmødet den 26 marts godkendes
  5. Konstituering:

Til formand vælges Allan

Til næstformand vælges Mikkel

Til kasserer vælges Jette

Vi vælger at lade jobbet som sekretær stå åbent og vælge fra gang til gang

Menige medlemmer og supleanter.

Hanne

Hial

John

Anna

og Lisbeth

Revisor er fortsat Dorthe Sørensen

 

Næste bestyrelsesmøde er den 4 juni fra klokken 15.00 til 17.00

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk