Referat

Tirsdag, den 22 oktober 2019 kl. 11.30

 

1.    Valg af ordstyrer
John

2.    Valg af referent
Jette                                 

3.    Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.    Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20. august 2019
Godkendt.

5.    Økonomiorientering, regnskab  ( Jette )
Kassereren orienterede.

6.    Åben idræt den 8. oktober 2019
Der var ikke mødt nye deltagere op. Handlingsforslag til nyt initiativ for åbent hus mm. drøftes under punkt 8.

7     Deltagelse i varmtvandsgymnastik både tirsdag og torsdag, status
Tirsdag er fortsat lukket for nye tilmeldinger. Torsdag er åben for tilmelding. Antallet i bassinerne har været passende begge dage.  
Hvis behovet ændres, tages punktet op igen. 

8.    KSF visioner
Forslag om deltagelse i idrætsstævner og turneringer.
Forslag om at forsøge at få flere medlemmer til Idræt om tirsdagen, feks. annonce, artikel i ugeavisen, åbent hus, tv.
Der oprettes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af plan for tiltrækning af nye medlemmer: Heidi, Jonas, John, Jesper.

9.    Status på ny hjemmeside
Præsentation af prøveudgaven af den nye hjemmeside. Kun positive tilkendelgivelser. Der indhentes tilbud fra webdesigner
på undervisning i redigering af den nye hjemmeside til Jette, som underviser nye, der skal redigere hjemmesiden. 

10.  Dato for næste bestyrelsesmøde .
21. januar 2020 kl. 11.30.

11.  Eventuelt.     
John Viuff tilmeldes instruktøruddannelsen i Vejle med det formål at afløse Jonas, når der er behov.

 

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk