KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I KSF d. 22.05.2014

Til stede: Allan, John, Lisbeth, Hial, Hanne og Lise.

Fraværende: Jette og Anna

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent
John og Lise.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.20.februar og generalforsamling d.29.04.
Begge referater godkendes.

4.Konstituering af bestyrelsen efter valg på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fortsætter uændret.

     Allan        Formand
     Lise          Næstformand og Referent
     Jette        Kasserer
     Lisbeth      Bestyrelse
     John         Bestyrelse
     Anna        Bestyrelse
     Hanne      Suppleant
     Hial          Suppleant

5. Økonomiorientering (Allan)
Allan gennemgik økonomipunktet.
Tilsagn fra fonde:
Der er bevilget 3000 kr. fra Lions Klub til Himmelbjergturen d. 26. juni
Der er givet forhåndstilsagn fra Nordeas bankråd på 3000 kr. Skal godkendes på deres næste bestyrelsesmøde.
Lisbeth har fået forhåndstilsagn fra Lions Club i Hvorslev til transport tilskud til      Idrætsfestivalen.
John forespørger Lions i Hinnerup om tilskud til transport til aktiviteter, der afholdes   udenfor Idrætscentret.

6. Forårsture 2014.
Ros til Allan for oversigten over Forårsaktiviteter.
Krolf d. 20. maj er afviklet i flot, flot vejr med 15 aktive deltagere.
Krolf er igen på programmet d. 17. juni.
Afslutning på forårssæsonen er Himmelbjergturen d. 26. juni. Prisen for medlemmer.
Sejlturene er gratis: Sandwich og drikkevarer er for egen regning. John bestiller sandwich.For evt. nye medlemmer er prisen for resten af forårssæsonen og tur til Himmelbjerget 150 kr. For evt. nye medlemmer er prisen for deltagelse i sport 50 kr.

7. Idrætsfestival 2014. Lise har tilmeldt 13 deltagere: 7 kvinder, 6 mænd. Det er det højeste deltagerantal vores klub har tilmeldt.
Lisbeth har reserveret bus, Allan kører i en stor bil, med rummelig bagageplads.     Vi mødes på Møllen  og varmer op til turen.

8. Orientering fra formand. Fredag d.23. maj kl.13 er vi inviteret til første spadestik til den nye idrætshal.Vi har endelig fået 10 stave til floorball. De 7 er til venstrehåndede !!!!!!!!!!! Og de kan ikke byttes, men der kan købes nye blade. Allan køber 3-4 . Idræt om dagen. I uge 35 sættes der fokus på mulighederne for at dyrke motion i Favrskov i dagtimerne. Allan melder os til. Vi har ansøgt om de samme haltimer til næste år og det er bevilget.

9. Eventuelt.
Intet

PS. Bademesteren har i dag gennemgået hjertestarter og alm førstehjælp. Dejligt at se at mange deltog i denne klare og præcise instruktion. Tak til Kurt.

Efterårssæsonen starter op i uge 33.  -----       Tirsdag d.12. august.

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 21. august

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk