KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat 22. januar 2015

Tilstede: Allan, Lisbeth, Jette, Anna, Hanne. Suppleant Hial. Mikkel var observatør. Fraværende: John

      1.   Valg af ordstyrer.
            Anna.

2.   Valg af referent.
      Jette

3.   Godkendelse af dagsorden.

      Godkendt.               

4.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2014.  
      Godkendt.
 

5.   Økonomi orientering (Jette).
      Jette orienterede.

6.   Forårsture/kalender (Jette).
      Der arrangeres følgende i foråret:

      Bowling (uden spisning) på Inside tirsdag den 17. februar kl. 13.30 – 
      Jette arrangerer.
      Krolf – tirsdag den 12. maj og 9. juni – Lisbeth arrangerer.
      Himmelbjerget – 23. juni – Jette arrangerer.
      Kalenderen på hjemmesiden ajourføres med ovennævnte.

7.   Ønsker til budgettet (Jette).
      Drikkedunke, sportstasker, shorts, T-shirts. Blade til hockeystave
       (forsøges byttet). 2 rør med fjerbolde og 2 badmintonketsjere 
       (Mikkel køber). 2 langreb (Jette køber).
       Buskørsel sættes på budgettet med 1.500 kr.

8.   Plan for Idræt, forår (Jette).
      Instruktørerne planlægger sammen.

9.   Forslag til fonde, hvad skal søges? (Jette).
      Tur til Himmelbjerget (Nordea)
      Sportstasker og drikkedunke (Lions)
      Shorts og T-shirts
      Badetøj, håndklæder og svømmebriller.

10. Instruktøruddannelse 2015 (Allan).
      Ingen i år.

11. Passivt medlemskab og betaling for deltagelse i arrangementer.
     Prisen for deltagelse i arrangementer for passive medlemmer aftales ved          hvert arrangement. På indbydelserne skrives pris for medlemmer, passive        medlemmer og Ikke-medlemmer.

12. Dato for Generalforsamling.
     Tirsdag den 14. april kl. 11.30. Jette kontakter Lisbeth Crafax for                    efterfølgende Idræt.

13. Orientering fra formanden.
     Idrætsfestival den 30. juni, 1. og 2. juli 2015. Lisbeth er tovholder for                tilmeldinger m.m.

14. Eventuelt.
     Brochurer deles ud. Bemærk: det ER de rigtige tidspunkter, der står i             den nyeste brochure.
     Mikkels mail:   mijj@favrskov.dk 
     Næste møde: 26. marts kl. 15
     Konstituerende bestyrelsesmøde den 23. april kl. 15.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk