KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 21. marts 2013

Til stede: Allan, Jette, Anna, Lisbeth og Lise

Fraværende: John, Anders, Grethe og Hanne

Dagsorden.

1.Valg af ordstyrer
Anna

2.Valg af referent
Lise

3.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4.Godkendelse af referat fra d.17. januar
Godkendt

5. Økonomiorientering V. Jette
Jette har ansøgt om paragraf 18 midler.
Orientering om nye regler for halleje. Hallen skal afbestilles 28 dage inden brug.
Der skal betales for hver påbegyndt halve time.

6. Orientering om fonde v. Jette
Vi har fået bevilling fra Carlsbergs Sportsfond til dragter.
Vi har fået tilsagn om en dag i DGI huset fra Nordea fonden.
7. Kalender, ture, fonde v. Jette
Jette orienterer om kalenderen gældende til sommerferien med tilhørende arrangementer.
Jette får grønt lys for at søge kursus i foundraising.

8. Indbydelse til udendørs floorball v. Jette
Tirsdag d.02. april taler vi med deltagerne om en tur til Randers til udendørsfloorball

9. Status Idrætsfestival v. Lise
10 medlemmer er interesserede. Lise forhåndstilmelder dette antal.

10. Status diverse ture v. Lise
Jette laver indbydelse til Himmelbjerget og til de 2 Krolf eftermiddage.
Ny indbydelse til Tæl dine skridt kampagne. Løber i ugerne 20 – 21 og gentages i efteråret i ugerne 38-39.
Lise er tovholder, der skal være mindst 7 deltagere plus tovholder, gerne
flere, der udleveres i alt 8 skridttællere. Lise melder 8 deltagere til kampagnen.

11. Drøftelse af forslag om instruktørers fritagelse for kontingent i KSF
Instruktører er kontingentfrie fra 01.01.2013. Dette kommer på
Generalforsamlingen under punkt 5.

12. Orientering fra formand
Allan har søgt om leje af haller i 2013 og 2014.
Hanne Brixen kan ikke være medlem af foreningen og er trådt ud som suppleant.

Generalforsamling d.30 april 2013 kl. 11.30 i mødelokalet i Idrætscentret

13. Eventuelt
Intet

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 13 juni kl. 15 - 17

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk