KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat den 21. august 2014

Til stede: Allan, Lisbeth, Jette og Lise
Fraværende: John, Anna, Hial og Hanne Brixen

1.  Valg af ordstyrer
Allan

2.  Valg af referent
Lise

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 22. maj 2014
 Punkt 5 rettes til at lyde således. Lisbeth har fået oplyst at der er mulighed for at søge Lions Club om tilskud til transport.
Punkt 8. pga. den nye skolereform bliver vores haltimer tirsdag ændret til 11.30 – 13.
Den nye hal bliver færdig til jul og så forventer vi vores gamle tid igen.

5.  Økonomi orientering (Jette)
Jette orienterer.
Husk! Sidste betalingsdag for efterårssæsonen er d. 16 september

6.  Kørsel fra Hadsten – Hinnerup og Lading (Lisbeth og Lise)
Pga. det tidlige tidspunkt for idræt om tirsdagen har John ikke mulighed for at køre.
Poul Martin starter med at hente medlemmer d. 26.08 fra Hadsten og Hinnerup. Det er en prøveordning. Er der ikke tilstrækkelig tilslutning ophører ordningen.     Torsdag kører bussen som sædvanlig med John ved rattet.
Vi kan ikke tilbyde kørsel fra Lading længere, men her er der fine busforbindelser.

7.  Idrætsfestival 2014 (Lise)
Vi deltog med 13 veloplagte medlemmer fra KSF. Alle havde nogle fine oplevelser i Vejle.
Der var sammenfald af nogle aktiviteter, det medførte at et par stykker ikke kunne deltage i alt det, de havde meldt sig til. Vi vendte hjem med guldmedaljer i hold krolf, og en bronze medalje i maze -walking. Allan har skrevet et indlæg om Festivalen, den kan læses på vores hjemmeside.

 8.  Aktiviteter i efteråret 2014
Cirkeltræning med Marlene Gundersen 16, 23, og 30 september 
Yoga 1. gang. Lise undersøger mulighederne
DGI Huset i november. Jette planlægger.
Juleafslutning torsdag d.18.12. Allan arrangerer.

 9. Idræt om dagen i uge 35 (Allan)
Vi er med i denne uges arrangement, hvilket betyder at man kan komme og være med i vores 2 træningsdage gratis. Vi har 5-6-personer der kommer sammen med en fysioterapeut.

10. Orientering fra formand
 Allan og Jette deltager i kursus om fundraising.
 Jobcentret har henvendt sig om ressourceforløb for 2 borgere . Formålet er at udvikle og afdække arbejdsevnen og for at afklare fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet nærmere.  Der er en mulighed for at der kan komme flere. 

11. Evt.
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag, 23. oktober.

Punkt til næste møde: 1 person til at arbejde med hjemmeside og til at søge fonde, søges.

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk