KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE den 20.09.2012

Til stede: Allan, Jette, Lisbeth, John, Hanne, Anders og Lise
Fraværende: Anna og Grethe. 

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
John

2. Valg af referent
Lise

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.24.05. 2012
Godkendt

5. Konferencer – Kurser
Lisbeth og Lise deltog i konference om Idrætten – en ressource i socialpsykiatrien med afsæt i evalueringsrapporten ” Idræt – også for sindslidende.
Konferencen blev afholdt i Odense d.10.09 og 600 deltagere fyldte et auditorium helt op. Det var en spændende dag. Mange indlæg der bekræfter det vi alle føler på vores egen krop, det er dejligt at bevæge sig, det giver sociale relationer, det giver lyst og mod til at deltage i bestyrelsesarbejde at blive uddannet som instruktør og på sigt melde sig i andre foreninger.
Vi behøver ikke flere evalueringer --------- det er bare om at komme i gang var udmeldingen fra Agnete Neidel, faglig konsulent i socialpsykiatri, Socialstyrelsen.
Rapporten kan lånes hos Lisbeth eller Lise.

Kursus.
Instruktør uddannelse. Kurset afholdes i marts og april 2013. John vil gerne deltage, dejligt.

Kursus i cykelmotion d.03.10. Ingen deltager, men Lise har rekvireret foldere til Foreningen, så ingen skal mangle ideer til en frisk cykeltur.

Invitation til Frivillig fredag, optaktsmøde afholdes onsdag 26 september, der er vist ingen deltager herfra.

Efteruddannelse for koordinatorer og idrætsmedarbejdere d.1-2 november, muligvis deltager vi. John, Jette og Lise studerer programmet og tager stilling i næste uge.

6. Kørsel
Bus ordningen kører videre med de samme chauffører, evalueres igen til nytår. 

7. Afsluttede aktiviteter:

Idrætsfestival i Vejle
Anna, Margit, John, Martin, Lisbeth og Lise deltog i en meget vellykket Festival. Godt planlagt og afviklet i et fantastisk flot vejr. Og så blev det til sølvmedalje i Krolf. 4 mands holdet blev nr.2 ud af 24 deltagende hold = 96 deltagere. Rigtig flot.
Vi havde deltagere i volleyball og fodbold og satser nu på at stille vores eget hold i volley næste år. Vi deltog i en lærerig Work-shop i floor-ball, som blev afholdt for ikke at snyde os, da denne disciplin er taget af programmet til fordel for fodbold.. Vi vil fortsat have den på vores program. Vi vil gerne være flere til næste år.

Krolf i Randers.
Vi var 5 der deltog i DAI/s åbne mesterskaber i Randers, ingen af os kom til finalen, men vi havde mange sjove oplevelser ved at være sammen med ca 100 meget entusiastiske krolf spillere, der gik meget op i spillet og sørgede for at alle reglerne blev overholdt !!!!!!

Tæl dine skridt:
I maj deltog vi i 2 ugers kampagne tæl dine skridt. 11 deltagere meldte sig --- 3 udgik på grund af nedbrud i skridttællerne. Vores totale skridt var 993.432 og det bragte os på en 14 plads ud af 29 deltagende hold. I gennemsnit gik vi 124.179 skridt. Der skal gås rigtig meget for at nå 10.000 skridt på en dag!
Her i september er kampagnen blevet gentaget, deltagerne havde meldt sig til inden sommerferien, og her har vi lært at vi skal bruge vores telefon og sende en sms besked ud og minde om opstart. I skrivende stund ved jeg ikke hvor mange, der har gennemført kampagnen, Men vi kommer stærkt igen til foråret.

8. Nye aktiviteter.
Lions club i Hadsten har doneret 3.000 kr. til KSF. Pengene er søgt til en tur i DGI huset i Århus Tirsdag d.20.11 . Lisbeth er tovholder.

Tirsdag d.02.10 Bueskydning hos Lene. Jette laver opslag og vi koordinerer kørsel i næste uge.

Torsdag d. 25.10 Bowling i Hammel efter svømning. Vi slutter dagen med at spise sammen.
Jette laver opslag m.m. 

Torsdag d.20.12 sidste svømmedag i år. Planlægges senere.

9. Økonomiorientering
I dag er der 18 betalende medlemmer, flere er på vej. 19 er talt i svømmebadet.

10. Orientering fra formand:
Invitation til møde i Idrætscentret d.24.09 om Ny Hal
Invitation til møde om IT systemer. Jette og Allan er interesserede.

11. Evt.
Nåede vi ikke. Klokken var 17.30 og nu kan jeg se at vi mangler en dato for næste møde.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk