KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

REFERAT

Bestyrelsesmøde torsdag den 29. oktober 2015  i KSF  kl. 15.00 -17.00

 1. Valg af ordstyrer

  Anna vælges til ordstyrer

 2. Valg af referent

  Lisbeth skriver referat

 3. Godkendelse af dagsorden.

  Dagsorden godkendes

 4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10.september 2015

  Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes

     5.    Økonomi orientering   ( Jette )

            Orientering ved Jette    

     6.    Fonde ( overført fra sidste møde )   ( Jette )

            Orientering ved Jette. Vi har modtaget 10.000 kr.  fra ”cykel for sagen”. Pengene er øremærkede til Idrætsfestival.

Vi vil ikke indtil videre søge nye midler, da vi ikke lige mangler noget og har penge på kontoen.

       7.    Ønsker budget 2015   

 Håndvægte til svømning,Lisbeth og Mikkel : Vi ser lige an,  om der kommer gang i et svømmehold om tirsdagen ( se punkt 9 )

Bluser, Jette : Jette undersøger nogle muligheder.

Hacky sack,  Blød lille bold, Jette. Vi når ikke længere end til at snakke om, hvad det er for en ”størrelse ”.

Bolde til volley og fodbold. Mikkel.  Mikkel indkøber 6 af hver.

      8     Assistance til kørsel ( Lisbeth )   

Lisbeth har efterhånden opgivet at finde en chauffør til bussen tirsdage og fredage.. 2 har været interesserede; men trukket ansøgningen, da de hørte, de selv skulle være forsikringsansvarlige. Vi sætter det i bero.       

9.    Svømning på tirsdage.   

     Vi forsøger at sætte skub i forberedelserne til også at svømme /bade på tirsdag i det varme bassin. Allan undersøger, om det er muligt med en prøveperiode på 6 måneder med hallen.

Vi forventer at starte op i januar.

  

10.  Eventuelt.    Næste møde den 3. december, klokken 15.00 til 17.00

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk