Referat fra bestyrelsesmøde den 20.11.2018

 

1. Valg af ordstyrer Anna 

2. Valg af referent  Inge

3. Godkendelse af dagsorden  OK 

4. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 28.8.2018  OK

5. økonomiorientering ved Jette

     Vi har en rigtig god økonomi Jette har søgt cykel for sagen 

     Om tilskud men har endnu ikke fået svar – 

6. Mikkel har fået nyt arbejde og udtræder derfor af bestyrelsen 

    Jonas indtræder midlertidig ( indtil generalforsamling hvor 

    Hvor han forhåbentligt bliver indvalgt)

7. Deltagelse i sindets dag

    Det var en rigtig god dag med mange besøgende ved standen

    Og vi fik 4 nye medlemmer til svømning om torsdag

8.  Aktiviteter for 1 halvår 201

     26.2.2019  klatrevæg hos dgi (Jonas) 

     23.4.2019   Sprækkebjerg (Jonas)

     21.5. og 11.6.2019 Krolf

     20.6 2019 Himmelbjerg tur (Jette)

     25-27.6.2019 Vejle idrætsfestival

9.  Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 19.03. kl. 11.30-13.00

     Generalforsamling tirsdag den 23.4.2019   kl.11.30-13.00

10. eventuelt   

       Idræt har fået tilsagn til at købe nye materialer (Jonas)

     

     

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk