KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I KSF d. 20 februar 2014-02-25

Til stede: Allan, Jette, Lisbeth, Anna, John, Hial, Hanne og Lise

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
Anna

      2. Valg af referent
      Lise

      3. Godkendelse af dagsorde
      
Generalforsamling er under orientering fra Formanden

     4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.28 november 2013
     
Lise spørger ind til aftalen med Dansk Floorball union. Allan har i dag rykket om      at få det lovede udstyr.

     5. Økonomi orientering (Jette)
     
Jette orienterer om foreningens økonomi.

     6. §18 midler (Jette og Lise
     
Jette har søgt §18 midler. Ansøgning inden d. 15 februar og vi får svar i maj              måned.

     7. Kørsel fra Hadsten/Hinnerup (Lisbeth)
    
Lisbeth har kontaktet Røde Kors om der kan findes en frivillig til at køre bus             Sind er også kontaktet. Lisbeth og Lise kontakter Mette Lilholt om der kan ydes      støtte fra Socialpsykiatrien til buskørsel. Vi henviser til rapporten: Unge, Idræt
     og Recovery af Anna
Staal. I rapporten fremhæves idrættens betydning for                recovery og her fremhæves ledsage-ordningens store betydning for tryghed og          stabilitet ved fremmøde til idræt. Næst efter medicin kommer idræt på listen            over tiltag der fremmer recovery.

     8. Forårsture i 2014 (Lise)
     
Krolf. 2 eftermiddage til krolf. Tirsdag d. 20 maj og tirsdag d. 17 juni. Lise                reserverer. Bowling efter svømning  torsdag d. 27 marts. Himmelbjerg tur torsdag      d. 26 juni. Jette arrangerer disse 2 arrangementer.
     
Himmelbjerg turen markerer afslutningen på vores forårssæson.

     9. Idrætsfestival 2014 (lise)
     
Max. Beløbet for deltagelse i Idrætsfestival i år bliver 300 kr. Der er søgt                  fondsmidler til Deltagelse i Idrætsfestival.

     10.Orientering fra formand
    
Allan har indberettet 30 medlemmer til DGI.
 

     Generalforsamling tirsdag d. 29 april. Allan og John laver opvarmning.

     11.Eventuelt:

      Nyt bestyrelsesmøde. Torsdag d. 22 maj kl. 15 – 17.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk