Bestyrelsesmøde 20. August 2019.

1.  Valg af ordstyrer. 

John

2.  Valg af referent

  Jette

3.  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt   

4.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19. Marts 2019 

Godkendt   

5.  Konstituering efter generalforsamling den 23. April 2019  

Formand: Allan

Næstformand: John 

Kasserer: Jette 

Sekretær: Inge

Revisor: Inge

Revisorsuppleant: Jonas

Web-gruppe: Jette, Jonas og Allan

6.  Økonomiorientering, regnskab (Jette)

Kassereren orienterede. 

7.  Deltagelse i vandgymnastik både tirsdag og torsdag (Inge). 

Der er lukket for tilgang til vandgymnastik om tirsdagen. Er man tilmeldt på tirsdagsholdet, har man lov til at deltage på torsdagsholdet også, hvis der er plads. Hvis man er tilmeldt på torsdagsholdet, må man ikke deltage om tirsdagen. 

8. Vejle Idrætsfestival 25-27. Juni.

Formanden orienterede  Der ligger en orientering på hjemmesiden (link på forsiden).

9. Aktiviteter 2. Halvår 2019  

September: Gåtur med naturvejleder Vibe (Heidi)

Oktober: Bowling (Jette)

November: Fodbold, landskamp på storskærm d 15/11 kl 19.45, evt  skydning inden kampen (Jonas) 

December: Julefrokost 17/12 kl 15 (Allan)

10. Sindets dag 10. Oktober 2019 

Åbent hus til Idræt tirsdag den 8. Oktober (Allan, Jonas, Heidi) 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde 

8. Oktober kl 11.

12. Eventuelt 

Pokalerne fra Idrætsfestival roterer.

Der oprettes en Web-gruppe til samarbejde omkring hjemmesiden og Facebook bestående af Jette, Allan og Jonas. Første møde tirsdag den 17/9 kl 12.30 i Hammel Idrætscenter. 

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk