Referat Generalforsamlingen 20. april 2017

1.  Valg af ordstyrer
             Hanne

2.  Valg af referent
             Inge

3.  Godkendelse af dagsorden
             Godkendt

4.  beretning over det forløbne år
             Formanden orienterede – kan ses på hjemmesiden

5.  regnskab for forløbne år
             Formanden orienterede grundet kassererens fravær

           6.    Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
                              Kontingent 250 kr. pr. halve år
                     Ingen kompensation for maj og juni da der er arrangeret andre                       aktiviteter.  

            7.   Indkomne forslag
                     Ingen

            8.   Valg af bestyrelse

         Allan (formand)
         Mikkel (næstformand)                                                 
         Jette (kasserer)
         Lisbeth
         Anna
         Hanne
         Jesper
         Hial (suppleant)           
         Inge (suppleant og revisor)

9.    Eventuelt
Manglende info på hjemmesiden om aktiviter eller mangel på samme  bliver rettet op.

         

 

 

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk