KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Bestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2017    

REFERAT

1.      Valg af ordstyrer.
         Anna

 

2.      Valg af referent.
         Jette

 

3.      Godkendelse af dagsorden.
         Godkendt.

 

4.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. november 2016.
         Godkendt.

 

5.      Økonomi orientering.
         Jette orienterede.

 

6.      Punkter til budget 2017.
         Abonnement Idrætssamvirket Favrskov Kommune: 500 kr. årligt
         Træningstøj tilbydes til alle med delvis egenbetaling… pris findes.
         T-shirts til alle deltagere ved Idrætsfestival….pris findes.

         Deltagelse i Idrætsfestival i Vejle er steget, så medlemsbetalingen forhøjes
         til 500 kr.

 

7.      Hvordan tiltrækker vi flere til Idræt?
         Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

8.      Idrætsfestival i Vejle (27., 28. og 29. juni).
         Forhåndstilmelding den 10. april, bindende tilmelding den 8. maj.
         Allan er tovholder.

 

9.      Dato for næste bestyrelsesmøde.
         Bestyrelsesmøderne flyttes til tirsdage, så Mikkel har mulighed for at deltage.
         Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 13. juni kl. 11.

 

10.    Eventuelt.
         Bestyrelsesmøder er kun for bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk