KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

1. Valg af ordstyrer og referent   
Anna og Lise. 

2. Godkendelse af dagsorden   
Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 01.12.2011
Godkendt. 

4. Økonomiorientering   
Jette orienterer om vores økonomi dags dato.

5. Kørselsordning.   
Som opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde angående kørsel til idræt har Lisbeth
og Lise været til møde med Mette Lilholt og Ove Højer.
Kørselsordningen er trådt i kraft. Vi registrerer fremmøde for at se om ordningen har den ønskede virkning at give borgere i hele Favrskov kommune mulighed for at deltage i idræt.

 6. Forårstur 2012.   
Jette, John og Lise planlægger forårstur. 

7. Krolfdag.   
Lise orienterer om den kommende Idrætsfestival hvor Krolf bliver opgraderet . Vi beslutterat vi skal have 2 Krolf  eftermiddage. Tirsdag d. 22 maj og d.19 juni. Lise reserverer banen. 

8. Drøftelse af Idrætsfestival i Vejle.   
Lise orienterer. Idrætsfestivalen afholdes d. 27 - 28 – 29 juni. Fodbold skal erstatte floorball. Det har vakt forstyrrelse blandt vores medlemmer. Lise har talt med Lisbeth Crafack og     Jette har på vegne af KSF skrevet et flot brev til arrangørerne om mulige konsekvenser af den beslutning. Vi afventer deres tilbagemelding.  Enighed om at give medlemmerne tilskud til deltagelse i Festivalen og bussen er reserveret!     I nyhedsbrevet der udkommer i februar kommer  informationer om Idrætsfestivalen.

 9. Drøftelse af nye aktiviteter i 2012. 
Vi efterspørger ideer fra vores medlemmer om evt. nye aktiviteter 

10. Indkøb af nye rekvisitter m.v. i 2012.     
Jette og Lise aftaler indkøb.

 11. Valg af næstformand. 
Ny næstformand : Lise

12. Dato for generalforsamling.
Generalforsamling tirsdag d. 24 april

 13. Evt. 
Jette laver en kalender for foråret, har vi flere tiltag skal det tilgå Jette.

Obs. Er der foldere rundt omkring i kommunen?

Anna og Lise tager til Hadsten d.31 januar og informerer om KSF på cafeen.

Næste møde: torsdag d.29 marts kl. 15.15

Referent Lise Sandorff d. 20.01.2012.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk