KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat

Torsdag den 17. januar 2013 kl. 15.00 -17.00

Tilstede: Allan, Jette Lisbeth, Anna, Anders, Lise
Fraværende: John, Grethe, Hanne
 

1. Valg af ordstyrer
   
Anna   

2. Valg af referent
   
Lise

3. Godkendelse af dagsorden.
   
Et brev til bestyrelsen under punktet Evt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29. november 2012
   
Godkendt.

5. Økonomi orientering ( Jette )
 
  Jette orienterer om foreningens økonomi.

6. §18 midler. Ansøgning skal være kommunen i hænde senest den 15.
    februar. (Jette)
   
Jette laver ansøgning til § 18 midler.

7. Ansøgning til fonde. ( Jette )
   
Jette har lavet ansøgninger til 6 fonde og vil gerne skrive flere, bestyrelsen
    giver  ideer til flere ansøgninger.

8. Nyoptryk af brochurer. (Jette )
   
Jette bestiller 200 brochurer.

9. Idrætsfestival Afholdes 03-05 juli . ( Lise )
   
Foreningen støtter deltagerne i Idrætsfestival med 900 kr., dvs. at egenbetalingen halveres og udgør 300 kr.

10. Krolf maj og juni ( Lise )
     
Tirsdag den 28. maj og 25. juni. Lise reserverer bane.

11. Forårstur ( Lise )
     
Sejltur til Himmelbjerget den 11. juni.

11. Kursus med Lisbeth Crafack ( Lise )
     
Ideer til Lisbeth Crafack: Nye ideer til opvarmning samt ideer til indendørs Teambuilding

12. Busordning ( Lise )
     
Lise har været hos Mette Lilholt og evalueret busordningen. Vi fik grønt lys til at fortsætte - jubii. 

      John er sygemeldt i januar. Vi får lavet en revideret henteordning. 

13. Nye rekvisitter ( Lise )
     
Lise bestiller sjippetove og langreb.

14. Orientering fra formand
     
Allan orienterede.

15. Eventuelt.
     
Lene har sendt et brev, som Lise læser op. Punktet tages op på næste møde. 

      Næste bestyrelsesmøde: torsdag, den 21. marts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk