KROP & SIND
FAVRSKOV

Idrætsforeningen

Referat fra bestyrelsesmøde i KSF den 10.09.15

Tilstede: Lisbeth, Allan, Hial, Hanne, Anna

Afbud: John, Jette

 

Dagsorden:

1.    Valg af ordstyrer 

2.    Valg af referent

3.    Godkendelse af dagsorden.

4.    Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde 23. april 2015

5.    Økonomi orientering   ( Jette )

6.    Skridttællerkonkurrence ( Allan )

 

7.    Køb af nye rekvisitter

 

8 .  Svømning på tirsdage (Lisbeth)

                                              

9.    Fonde ( Jette )

10.  Status idrætsfestival .   ( Allan )  

11.  Nye ture efter sommerferien ( Alle )

12.  Juleafslutning

13. Kørsel (Lisbeth)

14. Næste bestyrelsesmøde                        

15. Eventuelt   

Referat:

Ad 1. Anna.

Ad 2. Mikkel.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Jette var ikke tilstede for at orientere, men saldoen er positiv.

Ad 6. Ingen skridttællerkonkurrence i efteråret.

Ad 7. Lisbeth, Jette og Mikkel undersøger køb af eventuelle nye rekvisitter til henholdsvis svømning og idræt.

Ad 8. Der undersøges i løbet af efteråret om der skal/kan startes et svømmehold om tirsdagen, da vi er rigtig mange i varmvandsbassinet om torsdagen og om det vil give mening. Allan finder ud af om svømmehallen er ledig og Jette finder ud af om der er økonomi til det og så tages der stilling til det.

Ad 9. Intet nyt.

Ad 10. Festivalen forløb rigtig godt, med mange medaljer og gode oplevelser. Der skal søges midler til næste års idrætsfestival.

Ad 11. Der er to forslag. Sprækkebjerg den 6. oktober. Mikkel undersøger. Busbjerg den 10 november. Lisbeth og Jette undersøger.

Ad 12. Torsdag den 17.12.15. Det blev besluttet at der bestilles smørebrød til efter svømning og at der spilles pakkespil.

Ad 13. Der er måske en chauffør som har meldt ind på at ville køre lidt når John ikke kan. Dette undersøger Mikkel og Lisbeth nærmere.

Ad 14. Torsdag den 29.10.15 kl. 15-17

Ad 15. %

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk